Najnowsze:

Zobacz nasze najnowsze wpisy...
Brak zdjęcia

Sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność T.C.

W dniu 27 kwietnia 2007 roku o godzinie 9.00 w Domu Kultury „ Kosmos” odbędzie się Sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność T.C. Zainteresowanych  członków związku oraz delegatów serdecznie zapraszamy Komisja Zakładowa Lista delegatów na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” TC Dębica S.A.  w dniu  27.04.2007r.               Bal AndrzejRaś StanisławKucharski Tadeusz                            BT-1 – stara walcowniaMytych HenrykLipiór Zbigniew […]

Brak zdjęcia

Oświadczenie

ZarządFirmy OponiarskiejDębica Spółka Akcyjna Zgodnie z obowiązującym w Firmie Oponiarskiej Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy termin negocjacji wielkości środków na wzrost płacy zasadniczej oraz zasad ich dystrybucji na 2007r. upływa dn.31.03.2007r. a w przedstawionym powyżej terminie strony nie  doszły do porozumienia w w/w kwestii. Związki Zawodowe przedstawiły na piśmie cztery propozycje podwyżek płac na 2007r. które […]

Brak zdjęcia

Informacja

W związku z pismem Dyrektor ds. Personalnych T.C. Dębica S.A. Renaty Szcześniak informujemy i przypominamy : – „ Pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia” Art.8 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku. Jednostronne wyznaczenie rokowania bez próby ustalenia terminu ze stroną związkową na dzień 17.04. 2007 r nie jest terminem […]

Brak zdjęcia

Podwyżka

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka AkcyjnaW związku z brakiem akceptacji przez Zarząd Firmy przedstawionej przez Związki Zawodowe  pismem z dnia 28.02.2007r. propozycji podwyżek płac w 2007r.  Związki Zawodowe przedstawiają kolejną propozycję :– podwyżka miesięcznej płacy zasadniczej  100 zł na pracownika– 50 zł podwyżki otrzymuje każdy pracownik, pozostała część podwyżki zostaje  w dyspozycji dyrektorów pionów w […]

Brak zdjęcia

Informacja

Od lipca obniżka składki rentowej Planowana od lipca obniżka składki rentowej nie spowoduje natychmiastowego zwiększenia liczby miejsc pracy.  Pracodawcy oczekują więc dalszej radykalnej obniżki kosztów pracy. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy zmieniającej regulacje dotyczącej wysokości składek. Zakłada on obniżenie składek na ubezpieczenie emerytalne w dwóch etapach. Pierwsza redukcja ma nastąpić w lipcu tego roku i […]

Brak zdjęcia

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” T.C. Dębica S.A

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” T.C. Dębica S.A. z ubolewaniem przyjęło fakt iż pomimo pisemnego zaproszenia ,wielu deklaracji czynionych przy każdej okazji przez Panią Dyrektor  („że na każde zaproszenie przedstawicieli załogi przyjdę i będę rozmawiać o najtrudniejszych sprawach” ) Pani ani nikt w Pani zastępstwie nie wziął udziału w WZD NSZZ „Solidarność” […]

Brak zdjęcia

Informacja

W związku z trwającymi rokowaniami w ramach sporu zbiorowego Związki Zawodowe działające w Firmie: – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – Związek Zawodowy Chemików w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. przedstawiają kolejną propozycję podwyżek płacy zasadniczej i zasady jej dystrybucji: 1) podwyżka miesięcznej płacy zasadniczej 90 zł na pracownika 2) 50 zł podwyżki otrzymuje każdy pracownik, […]

Brak zdjęcia

Uroczystości Konstytucji 3 Maja i Matki Bożej Królowej Polski

W dniu 3 Maja na placu Solidarności o godzinie 11.00 odbyła się msza św. Koncelebrowana przez proboszczów parafii dębickich z okazji uroczystości konstytucji 3 Maja jak i Matki bożej Królowej Polski. W uroczystości brały udział liczne poczty sztandarowe miedzy innymi poczet komisji zakładowej T.C. Dębica tradycyjnie również składane były wiązanki kwiatów na placu grafitów. Zdjęcia […]