Prezydium:

Andrzej Bal

Przewodniczący Komisji Zakładowej – Andrzej Bal

Sławomir Bezara

Zastępca Przewodniczącego Komisji Zakładowej – Sławomir Bezara

Skarbnik Komisji Zakładowej – Dariusz Koziański (PI)

Krzysztof Białek

BT3

Zygmunt Pamuła

BT4

Janusz Raś

BT6

Alina Żmuda

PK

Jerzy Kołodziej

PQ

Artur Rak

PM

Marcin Kośniowski

BT1W2

Mirosław Maczuga

BT2

 

Grzegorz Rak

BT3

Bogdan Guzik

BT6

Damian Zygmunt

BT1W1

Arkadiusz Bal

PD

Andrzej Hocholowski

EiR

Jan Biernacki

PO

Piotr Janiga

H-100

Mirosław Słowik

BT4

 

Komisja Rewizyjna:

  1. Krzysztof Guziec – Przewodniczący
  2. Łukasz Jachym – Zastępca Przewodniczącego
  3. Joanna Wiercioch – Sekretarz
  4. Krzysztof Kołodziej – Członek
  5. Maciej Marszałek – Członek