Prezydium:

Aleksander Bal

Przewodniczący Komisji Zakładowej – Andrzej Bal (BT1)

Sławomir Bezara

Zastępca Przewodniczącego Komisji Zakładowej – Sławomir Bezara (BT5)

 

Skarbnik Komisji Zakładowej – Dariusz Koziański (PI)

Tadeusz Kulas

BT3

Zygmunt Pamuła

BT4

Janusz Raś

BT6

Alina Żmuda

PK

Małgorzata Mądro

FG

Zbigniew Para

PQ

Marek Maziarka

PM

Marcin Kośniowski

BT1

Mirosław Maczuga

BT2

Jan Biernacki

PO

 

Grzegorz Rak

BT3

Bogdan Guzik

BT6

Krzysztof Pieniążek

ZSIP

Andrzej Hocholowski

EiR

Sebastian Świerk

BT-1 / W1