W związku z pismem Dyrektor ds. Personalnych T.C. Dębica S.A.

Renaty Szcześniak informujemy i przypominamy :

– „ Pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia” Art.8 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku. Jednostronne wyznaczenie rokowania bez próby ustalenia terminu ze stroną związkową na dzień 17.04. 2007 r nie jest terminem niezwłocznym.

– Wytykanie spóźnienia Związków Zawodowych które nie miało miejsca przez osobę Dyrektor Renaty Szcześniak ,która bardzo często a może notorycznie się spóźnia na wyznaczone spotkania jest nie na miejscu .

– Opuszczenie sali nastąpiło o 14.15 po około 10-15 minutach oczekiwania bez informacji ze strony Zarządu ze spotkanie może odbyć się z pewnym opóźnieniem

– Nikt ze strony Związków Zawodowych nie informował strony Zarządu że udajemy się na jakąś inną dyskusję ( skąd takie twierdzenie)

– Pismo z datą 16.04.2007. tak to prawda ( pomyłka ) ale ,pismo przesłane drogą elektroniczną to pismo z 17.04.2007 roku .

– Nie przyjęcie i nieustosunkowanie się do zaproponowanego przez Związki Zawodowe miejsca prowadzenia rokowań w dniu 17.04.2007.

– Propozycja rokowań na dzień 27.04.2007rok w dzień Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” o czym informuje pismo okólne Dyrektora Generalnego 32007 z dnia 2 kwietnia 2007 .

Wyrażamy taką nadzieję iż poważnie potraktuje Pani kwestię rokowań uczestniczących w rokowaniach przedstawicieli załogi Związków Zawodowych aby rokowania prowadzone były w atmosferze dbania o pracowników Firmę .

Dodano: 14 lipca 2007
Dodano przez: Sławomir Bezara