Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” T.C. Dębica S.A. z ubolewaniem przyjęło fakt iż pomimo pisemnego zaproszenia ,wielu deklaracji czynionych przy każdej okazji przez Panią Dyrektor  („że na każde zaproszenie przedstawicieli załogi przyjdę i będę rozmawiać o najtrudniejszych sprawach” ) Pani ani nikt w Pani zastępstwie nie wziął udziału w WZD NSZZ „Solidarność” w dniu 27 kwietnia w ZDK „Kosmos”.

Brak reprezentanta Zarządu odpowiedzialnego za kontakty ze Związkami Zawodowymi w tak trudnym i napiętym okresie w jakim się obecnie znajdujemy  między innymi Spór Zbiorowy daje powód do zastanowienia się i refleksji iż najistotniejsze sprawy – problemy pracowników Firmy są pomijane a nawet bagatelizowane przez Zarząd Firmy.

Nawał obowiązków i spraw związanych z wypełnianiem funkcji Dyrektora ds. Personalnych nie powinien zwalniać z obowiązku wsłuchania się w sprawy pracowników reprezentowanych przez członków związku . To oni są przekazem atmosfery relacji i oczekiwań pracowników na poszczególnych wydziałach . Wielokrotnie było nam dane słyszeć ze strony Zarządu że Pracownik to największe dobro pracodawcy a odpowiednie i szacunkiem traktowanie jego osoby daje wymierne efekty w postaci rzetelnej dobrej pracy  kształtowanie pozytywnego wizerunku Firmy w środowisku z którego się wywodzi  co przekłada się na wyniki osiągane przez Firmę oraz akcjonariuszy. Z wyrazami szacunku za Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność „ T.C. Dębica S.A.

Dodano: 14 lipca 2007
Dodano przez: Sławomir Bezara