Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
W związku z brakiem akceptacji przez Zarząd Firmy przedstawionej przez Związki Zawodowe  pismem z dnia 28.02.2007r. propozycji podwyżek płac w 2007r.  Związki Zawodowe przedstawiają kolejną propozycję :
– podwyżka miesięcznej płacy zasadniczej  100 zł na pracownika
– 50 zł podwyżki otrzymuje każdy pracownik, pozostała część podwyżki zostaje 
w dyspozycji dyrektorów pionów w wysokości proporcjonalnej do ilości pracowników zatrudnionych w danym pionie
–  podwyżka winna zostać uruchomiona z dniem 1.04. 2007r.
– wzrost indywidualnych składek na ubezpieczenie w Commercial Union
w rocznicę polisy o 15 zł na ubezpieczonego
– wypłata nagrody okolicznościowej nastąpi w dniu 16 marca 2007r.

Dodano: 14 lipca 2007
Dodano przez: Sławomir Bezara