W związku z trwającymi rokowaniami w ramach sporu zbiorowego Związki Zawodowe działające w Firmie:

– Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

– Związek Zawodowy Chemików w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.

przedstawiają kolejną propozycję podwyżek płacy zasadniczej i zasady jej dystrybucji:

1) podwyżka miesięcznej płacy zasadniczej 90 zł na pracownika

2) 50 zł podwyżki otrzymuje każdy pracownik, pozostała część

podwyżki zostaje w dyspozycji Dyrektorów Pionów w wysokości

proporcjonalnej do ilości pracowników zatrudnionych w danym pionie

3) podwyżka zostaje uruchomiona z dniem 01.04.2007r. w związku

z czym należy dokonać wyrównania uwzględniając podwyżki już otrzymane przez pracowników z dniem 01.04.2007r.

Zdaniem Związków Zawodowych przyjęcie przez Zarząd Firmy przedstawionej propozycji nie spowoduje zagrożenia konkurencyjności i bezpieczeństwa finansowego Firmy a wpłynie na poprawę atmosfery wśród pracowników.

Podpisania porozumienia należy dokonać w terminie do 15.06.2007r.

W przypadku nie podpisania porozumienia w w/w terminie rokowania należy zakończyć protokołem rozbieżności.

Dodano: 14 lipca 2007
Dodano przez: Sławomir Bezara