Pliki do pobrania:

  • Kryteria przyznawania zapomóg dla uprawnionych osób zgodnie z regulaminem ZFŚS – POBIERZ
  • Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji NSZZ Solidarność – POBIERZ
  • Wniosek o bezzwrotną zapomogę z Funduszu NSZZ ”Solidarność” T.C. Dębica S.A. – POBIERZ
  • Wniosek o udzielenie zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – POBIERZ