W dniach 21 – 22 czerwca w Kopalni Soli w Wieliczce obradowało XII Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Obrady zostały poprzedzone uczestnictwem delegatów w mszy św. odprawianej w kaplicy pw. św. Kingi w wielickiej kopalni przez kapelanów „Solidarności”.

Gościem Zebrania był przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Walne Zebranie przyjęło uchwały porządkowe i wysłuchało sprawozdań z działalności Zarządu Regionu, które wygłosił przewodniczący Zarządu Regionu Adam Lach oraz sprawozdanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej złożonego przez przewodniczącego RKR. Adam Lach w swym wystąpieniu podziękował wszystkim członkom Zarządu Regionu i jego Prezydium, a także pracownikom Zarządu za owocną współpracę, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy w trakcie kadencji odeszli na emerytury. Walne Zebranie Delegatów wybrało w tajnym głosowaniu zdecydowaną większością głosów w pierwszej turze na przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego Tomasza Zaborowskiego. Po przedstawieniu się kandydatów do Zarządu Regionu przystąpiono do procedury wyborczej, a z naszego okręgu nr.5  Dębica do Zarządu Regionu Małopolska wybrano kolegów Andrzeja Bala i Waldemara Cieślę. Do regionalnej Komisji Rewizyjnej wybrano koleżankę Gretę Marcisz a na delegatów na Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność wybrano kolegów Andrzeja Bala i Sławomira Bezara. Walne Zebranie Delegatów przyjęło też Uchwałę Programową, apel w sprawie pomocy pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Apel o podjęcie negocjacji z rządem w sprawie waloryzacji wynagrodzeń sfery budżetowej.

Dodano:
Dodano przez: Sławomir Bezara