JEDNOLITY TEKST STATUTU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”,

PO WPROWADZENIU ZMIAN UCHWALONYCH PRZEZ

XXIII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW NSZZ „Solidarność”

W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2009

Pobierz