W dniu 25 marca 2021 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie przedstawicieli pracowników z firmy Goodyear, zorganizowane przez IndustriAll Global. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób z 16 krajów.
Podczas spotkania obecny był także przedstawiciel z fabryki w Dębicy – Sławomir Bezara, który przedstawił polską firmę jako dużego europejskiego producenta opon. Omówił także kwestie uzwiązkowienia w firmie.
Głównym tematem spotkania była sprawa połączenia się firmy Goodyear z Cooper. Uczestnicy spotkania mieli okazję do dzielenia się doświadczeniami w walce z pandemią oraz kwestiami z którymi borykają się ich firmy i organizacje związkowe.
Spotkanie było intensywne, a omawiane tematy na pewno pozwoliły uczestnikom na wyjaśnienie wielu kwestii oraz zapoznanie się z informacjami z poszczególnych firm z całego świata.
Bardzo ciekawym elementem spotkania był raport przedstawiony przez Tom’a Grinter’a z IndustriAll Global. Prezentacja przedstawiała wpływ pandemii na sprzedaż, rozwój oraz zatrudnienie.

Dodano: 31 marca 2021
Dodano przez: Sławomir Bezara