Propozycja Zarządu

Zarząd zmienił swoje stanowisko dotyczące podwyżek na 2019 rok

  1. w 2019 roku podwyżka płacy zasadniczej 150 zł z automatu
  2. podwyżka wyrównawcza na każdego pracownika 250 zł
  3. Przeprowadzenie analizy kosztów zaproponowanego przez ZZ dodatku lojalnościowego na 2020 rok.
  4. dodatek za soboty wchodzi o 01.01.2019 w wersji uzgodnionej na poprzednim spotkaniu.

Propozycja ZZ

Związki Zawodowe zmieniły swoją propozycje i zaproponowały.

Propozycja Związków Zawodowych NSZZ Solidarność i ZZ Chemików to:

  1. podwyżka płacy zasadniczej na 2019 roku w wysokości 500 zł/m

–  podział na 450 z automatu i 50 zł do regulacji na pracownika

  1. podwyżka płacy zasadniczej na 2020 roku w wysokości 500 zł/m

–  podział na 450 z automatu i 50 zł do regulacji na pracownika

  1. dodatek lojalnościowy szczegóły do uzgodnienia z wejściem od 2020 roku

– przedstawiono schemat naliczania nagrody i wypłaty do analizy kosztów finansowych.

  1. dodatek za soboty wchodzi o 01.01.2019 w wersji uzgodnionej na poprzednim spotkaniu

 

Uzgodniono:

  1. Kolejne spotkanie zaproponowano na 24.09.2018r.
Dodano: 19 września 2018
Dodano przez: Sławomir Bezara