Koleżanki i koledzy!
22 lutego 2018 roku zakończyły się wybory Przewodniczących na wydziałach oraz Delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” i Członków komisji wydziałowych w T.C Dębica na kadencję 2018 – 2022. Według przyjętego klucza wyborczego w 14 okręgach wybrano 14 Przewodniczących i Członków Komisji Wydziałowych i 58 Delegatów na WZD. W wyniku przeprowadzonych wyborów wszyscy kandydaci którzy otrzymali mandat delegata wybiorą Przewodniczącego Komisji Zakładowej na kadencję 2018 – 2022. Zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym 23 marca 2018 roku w Miejskim Domu Kultury Kosmos w Dębicy, odbędzie się WZD podczas, którego Delegaci wybiorą przewodniczącego Komisji Zakładowej, członków Komisji Zakładowej, członków Komisji Rewizyjnej, delegatów na WZD Regionu „S” Małopolska oraz delegatów do Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego.

Dodano: 26 lutego 2018
Dodano przez: Sławomir Bezara