panstwoaw-inspekcja-pracyInspektorzy PIP będą mogli przeprowadzać kontrole bez zapowiedzi nie tylko w przemyśle i handlu, ale również w firmach usługowych. „Solidarność” podkreśla, że zdecydowanie zwiększy to skuteczność działań inspekcji pracy.
 
Zmianie uległa dotychczasowa interpretacja przepisów obowiązująca w Państwowej Inspekcji Pracy. Obowiązek uprzedzania o kontroli wprowadzony był ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP od wielu lat apelowało, aby wzorem całej Europy kierować się prawem międzynarodowym, które ma prymat nad ustawami krajowymi. Były interpelacje poselskie, stanowisko Rady Ochrony Pracy (ROP), opinie rządu, resortu gospodarki, a nawet prokuratora generalnego. Na korzyść inspektorów orzekł także Naczelny Sąd Administracyjny.
Portal informuje, że w piątek szefowa PIP Iwona Hickiewicz podpisała pismo, z którego wynika, że zmianie ulegnie dotychczasowa interpretacja przepisów obowiązująca w inspekcji pracy.
– Przyjęliśmy, zgodnie ze stanowiskiem rządu, że konwencja nr 81 MOP ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców objętych zakresem działania PIP. Inspektor pracy nie będzie więc musiał stosować niektórych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – m.in. zawiadamiać o zamiarze wszczęcia kontroli. Ma to na celu zwiększenie skuteczności działania PIP – wyjaśnia Danuta Rutkowska, rzeczniczka PIP.
Eksperci podkreślają, że ta decyzja to powrót do normalności i obowiązujących w całej Europie standardów. W całej Europie inspektorzy pracy wchodzą na kontrole do firm bez uprzedzenia.
– Przy tak głęboko patologicznym rynku pracy jaki mamy w Polsce należy zdecydowanie wzmacniać PIP – mówi Piotr Duda, szef “Solidarności”. – Oczekujemy kolejnych zmian wzmacniających uprawnienia inspekcji, bo przez ostatnie kilkanaście lat była systematycznie ograniczana, co dzisiaj wręcz uniemożliwia jej skuteczną walkę z nieuczciwymi pracodawcami.
 W 2014 roku inspektorzy PIP przeprowadzili ponad 90 tys. kontroli w 73 tys. firm, w których pracowały w sumie 4 mln osób. Stwierdzono 92 tys. wykroczeń przeciwko prawu pracy i odzyskano na rzecz prawie 83 tys. pracowników niewypłacone wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy na kwotę 105,5 mln zł. W kwestii legalności zawierania umów cywilnoprawnych na sprawdzone 52 tys. umów w 10 tys. firm, w około 15 proc. umów pracodawcy nie przestrzegali zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach typowych dla umowy o pracę.

źródło: solidarnosc.org.pl

Dodano: 21 stycznia 2016
Dodano przez: Sławomir Bezara