Zgodnie z porozumieniem z dnia 16 lipca 2014 roku  kończącym spór zbiorowy pomiędzy Związkami Zawodowymi a Zarządem T.C. Dębica S.A. rozpoczęły się negocjacje płacowe ustalające wielkość środków na wzrost płacy zasadniczej oraz zasady ich dystrybucji na 2016 rok. Uzgodnienia te mają nastąpić do 30 czerwca 2015 roku.
NSZZ „Solidarność” powołała pięcioosobowy zespół negocjacyjny. Dotychczas odbyto trzy spotkania negocjacyjne gdzie omówiono sytuację ekonomiczno – finansową firmy oraz zarząd odpowiedział na pisemne zapytania Związków Zawodowych.

Dodano: 8 czerwca 2015
Dodano przez: Sławomir Bezara