W związku z wystąpieniem Związków Zawodowych z dnia 19.11.2010 roku Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podjął uchwałę o wypłaceniu pracownikom Spółki nagrody specjalnej. Każdy pracownik zatrudniony w Firmie na dzień 30 listopada 2010 roku i objęty Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy otrzyma nagrodę w wysokości 150 zł w uznaniu wkładu w poprawę efektywności pracy Spółki. Nagroda, pomniejszona o należne składki ubezpieczeniowe oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zostanie wypłacona 15 grudnia 2010 roku.

Dodano: 8 grudnia 2010
Dodano przez: Sławomir Bezara