W dniu 4 listopada 2010r. w posiedzeniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TC Dębica S.A uczestniczył zaproszony przez Komisję Pan Andrzej Zygadło- Dyrektor ds. Personalnych TC Dębica S.A. Na spotkaniu poruszano nurtujące pracowników problemy, które zostały przedstawione przez przewodniczących Komisji Wydziałowych poszczególnych BT-ów i Wydziałów.Członkowie Komisji Zakładowej zabierali głos w kwestiach dotyczących :
– płac ( podwyżki 2011r., zbyt duże rozwarstwienie płac na tych samych stanowiskach pracy, niekonsekwencja w wynagradzaniu młodych pracowników),
– polityki  zarządzania zasobami ludzkimi ,
– trudnej sytuacji starszych pracowników,
– opracowania programu zamiany np. praca syna za ojca itp.
– polityki zakupowej firmy
– problemu funkcjonowania firm zewnętrznych ( etyka GY, jakość usług)
-harmonogramu spotkań Pana Dyrektora ds. Personalnych z pracownikami na  poszczególnych BT-ach ,
– opracowania przejrzystego systemu awansowania pracowników oraz oceny pracowników ( zdaniem NSZZ „Solidarność” obecny system jest nieprawidłowy),
– planowanych inwestycji.
Spotkanie zakończyło się zapewnieniem Pana Dyrektora, że w przyszłości również będzie uczestniczył w spotkaniach z członkami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, oczywiście po uprzednim zaproszeniu i uzgodnieniu dogodnego terminu. Bardziej wyczerpujących informacji na poruszone wyżej tematy udzielą zainteresowanym członkom Związku przewodniczący Komisji Wydziałowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Dodano: 5 listopada 2010
Dodano przez: Sławomir Bezara