Wybory do władz wydziałowych odbyły się w dniach 01.02.2010r. – 04.03.2010r.
Wyniki przeprowadzonych wyborów przedstawiają się następująco :
Okręg wyborczy Nr1 BT-1/W-1

przewodniczącym Komisji Wydziałowej wybrany został
Andrzej Bal

członkami Komisji Wydziałowej wybrani zostali :
1.Kucharski Tadeusz
2.Lipiór Zbigniew
3.Mytych Henryk
4.Raś Stanisław

delegatami na WZD wybrani zostali :
1.Bal Andrzej
2.Kucharski Tadeusz
3.Lipiór Zbigniew
4.Mytych Henryk  
5.Raś Stanisław
6.Stec Józef
frekwencja wyborcza 81,37%

Okręg wyborczy Nr 2  – BT-1/W-2
przewodniczącym komisji Wydziałowej został
Krzysztof Ocytko

członkami Komisji Wydziałowej wybrani zostali:

1.Dobrowolski Wiesław
2.Kalita Adam
3.Ocytko Krzysztof
4.Sokołowski Zbigniew

delegatami na WZD wybrani zostali :

1.Gorczyca Władysław
2.Niezgoda Bogdan
3.Ocytko Krzysztof
4.Sokołowski Zbigniew
frekwencja wyborcza- 77,26%

Okręg wyborczy Nr 3 BT-2

przewodniczącym komisji wydziałowej wybrany został
Mirosław Maczuga

członkami  Komisji wydziałowej zostali wybrani ;

1.Gąsior Alina
2.Kalita Leszek
3.Karcz Edward
4.Kosiński Marian

delegatami na WZD wybrani zostali :

1.Dębski Janusz
2.Kalita Leszek
3.Karcz Edward
4.Kogut Eugeniusz
5.Kosiński Marian
6.Maczuga Mirosław
7.Mateja Kazimierz
8.Wójcik Piotr
frekwencja wyborcza – 77,27%

Okręg wyborczy Nr 4 BT-3

przewodniczącym Komisji Wydziałowej został wybrany
Tadeusz Kulas

członkami Komisji wydziałowej wybrani zostali :
1.Piękoś Waldemar
2.Rak Grzegorz
3.Smoter Stanisław
4.Żmuda Alina

delegatami  na WZD wybrani zostali :

1.Błoniarz Stanisława
2.Dębowski Józef
3.Dziurdzik Andrzej
4.Guziec Krzysztof
5.Kulas Tadeusz
6.Maruszak Bogusław
7.Piękoś Waldemar
8.Rak Grzegorz
9.Sitko Janina
10.Smoter Stanisław
11.Szczepanik Grażyna
frekwencja wyborcza – 73,55%

Okręg wyborczy Nr 5  BT-4

przewodniczącym Komisji Wydziałowej wybrany został

Stanisław Stanaszek

członkami Komisji Wydziałowej wybrani zostali :

1.Pamuła Zygmunt
2.Proszowski Wacław
3.Socha Kazimierz
4.Kumięga Kazimierz

delegatami na WZD wybrani zostali :

1.Pamuła Zygmunt
2.Stanaszek Stanisław
3.Socha Kazimierz
4.Lisak Władysław

frekwencja wyborcza  w I-szej turze  85,54 %
w II-giej turze 80,64 %
w III-ciej turze 93,54%

Okręg wyborczy Nr 6  PK

przewodniczącą Komisji Wydziałowej została wybrana
Anna Ciurkot

członkami Komisji Wydziałowej zostali wybrani :

1.Ciurkot Anna
2.Romańska Ewa
3.Socha Stanisław

delegatami na WZD  zostali wybrani :

1.Ciurkot Anna
2.Jaworek Bożena
3.Rolek Teresa
4.Romańska Ewa
5.Socha Stanisław

frekwencja wyborcza – 82,47%

Okręg wyborczy Nr 7 BT-5

przewodniczącym Komisji Wydziałowej został wybrany :

Józef Nykiel

członkami Komisji Wydziałowej zostali wybrani :

1 Bezara Sławomir
2.Hodor Genowefa
3.Nowak Mieczysław
4.Piątek Stanisław
5.Wałęga Jan

delegatami na WZD zostali wybrani :

1.Bezara Sławomir
2.Nowak Mieczysław
3.Nykie Józef
4.Wałęga Jan
frekwencja wyborcza – 83,33%

Okręg wyborczy Nr 8 :

przewodniczącym Komisji Wydziałowej został wybrany

Janusz Raś

członkami Komisji Wydziałowej zostali wybrani :

1.Budzik Stanisław
2.Florka Jan
3.Guzik Damian
4.Oszajec Stanisław

delegatami na WZD zostali wybrani :

1.Budzik Stanisław
2.Guzik Bogdan
3.Oszajec Stanisław
4.Raś Janusz
frekwencja wyborcza – 84,93%

Okręg wyborczy Nr 9  PI

przewodniczącym Komisji Wydziałowej został wybrany

Dariusz Koziański
członkami Komisji Wydziałowej zostali wybrani :

1.Dzik Zdzisław
2.Podlasek Tomasz
3.Socha Roman
4.Wójcik Bolesław

delegatami na WZD zostali wybrani :

1.Koziański Dariusz
2.Mączka Józef
3.Podlasek Tomasz
frekwencja wyborcza 76,59 %

Okręg wyborczy Nr 10 PM :

przewodniczącym Komisji Wydziałowej został wybrany

Mieczysław Kumięga

członkami Komisji Wydziałowej zostali wybrani:

1.Prokopowicz Andrzej
2.Kwiatek Jerzy
3.Barnaś Jerzy
4.Maziarka Janusz
5.Ciebień Stefan
6.Szczepanek Waldemar

delegatami na WZD wybrani zostali :

1.Barnaś Jerzy
2.Kumięga Mieczysław
3.Kwiatek Jerzy
4.Nepelski Zbigniew
5.Pieniądz Mieczysław
frekwencja wyborcza w I-szej turze – 91,40
w II-giej turze- 82,98

Okręg  wyborczy Nr 11  NF

przewodniczącą Komisji Wydziałowej została wybrana

Maria Para

członkami Komisji Wydziałowej zostali wybrani :

1.Krzemień- Boro Dorota
2.Paszek Robert
3.Rutka Bernadetta

delegatem na WZD została wybrana :

Maria Para

frekwencja wyborcza w I-szej turze – 66,67%
w II-giej turze-  93,33%

Okręg wyborczy Nr 12  PQ

przewodniczącym Komisji Wydziałowej został wybrany

Zbigniew Para

członkami Komisji Wydziałowej zostali wybrani :

1.Kutrzuba Ryszard
2.Patla Edmund
3.Śręba Stanisław
4.Świerk Grzegorz

delegatem na WZD został wybrany

Zbigniew Para
frekwencja wyborcza – 66,67%

Okręg wyborczy Nr 13 PW,PF

Przewodniczącym Komisji Koła został wybrany
Andrzej Bieszczad
członkiem Komisji Koła został wybrany

Zenon Wójcicki

delegatem na WZD został wybrany   Andrzej Bieszczad

frekwencja wyborcza    75%

Okręg wyborczy Nr 14 OP,PO, PS,PZ

przewodniczącą Komisji Koła wybrana została Ewa Marcinek

członkami Komisji Koła wybrani zostali :

1.Baran Jerzy
2.Strojek Adam

delegatem na WZD wybrana została  Ewa Marcinek

frekwencja wyborcza 72,7%

Okręg wyborczy Nr 15 LD,LW

przewodniczącym Komisji Wydziałowej został wybrany

Henryk Mazurkiewicz

członkami Komisji Wydziałowej zostali wybrani

1.Raś Maria
2.Szewczyk Ryszard

delegatem na WZD został wybrany  Henryk Mazurkiewicz

frekwencja wyborcza – 71,42%

Okręg wyborczy Nr 16 Emeryci i Renciści

przewodniczącym Komisji Wydziałowej został wybrany

Andrzej Hochołowski

członkami Komisji Wydziałowej zostali wybrani :

1.Ciecieręga Tadeusz
2.Gordon Albina
3.Kabaj Jan
4.Nauka Zdzisław
5.Pociask Ryszard
6.Reguła Lucyna
7.Wilk Emil
8.Wysowski Czesław

delegatami na WZD zostali wybrani :

1.Ciecieręga Tadeusz
2.Gordon Albina
3.Hochołowski Andrzej
4.Kabaj Jan
5.Krzemień Danuta
6.Lis Stanisław
7.Nauka Zdzisław
8.Pociask Ryszard
9.Reguła Lucyna
10.Wilk Emil
11.Wysowski Czesław

frekwencja wyborcza  – 55,61%

Dodano: 4 marca 2010
Dodano przez: Sławomir Bezara