Dębica 10.12.2009 r.

Komunikat Zakładowej Komisji Wyborczej do wyborów ZSIP w T.C. Dębica S.A.

Po zakończeniu całej procedury wyborczej Zakładowa Komisja Wyborcza informuje, że:

BT-1 + PS wybrani zostali:

Bal Andrzej            – GSIP
Marczak Marek     – GSIP
Ocytko Krzysztof   – Oddziałowy SIP
Kantor Stanisław   – GSIP

BT-2 wybrani zostali:

Karcz Edward       – Oddziałowy SIP
Grądzki Stanisław  – GSIP
Wójcik Piotr         – GSIP

BT-3 wybrani zostali :

Kosińska Zofia     – GSIP
Klimek Piotr          – Oddziałowy SIP
Smoter Stanisław   – GSIP

BT-4 wybrani zostali :

Stanaszek Stanisław   – Oddziałowy SIP
Socha Kazimierz        – GSIP
Szeliga Janusz            – GSIP

BT-5 wybrani zostali :

Balasa Wiesław         – GSIP
Pieniążek Krzysztof    – Oddziałowy SIP
Rakowski Jerzy         – GSIP

BT – 6 zostali wybrani :

Budzik Stanisław    – Oddziałowy SIP
Guzik Bogdan        – GSIP
Raś Janusz             – GSIP

PM zostali wybrani :

Mądro Kazimierz         – GSIP
Nepelski Zbigniew       – Oddziałowy SIP
Prokopowicz Andrzej  – GSIP

PI zostali wybrani :

Mroczek Andrzej      – Oddziałowy SIP
Socha Roman           – GSIP
Sypel Grzegorz        – GSIP

PK zostały wybrane :

Ciurkot Anna             – Oddziałowy SIP
Królikowska Zofia     – GSIP
Kozik Bernadetta      – GSIP

NF została wybrana:

Hamala Anna – GSIP

PW,PQ,PL,PF,PZ,PO został wybrany :

Górka Józef – GSIP

LD, LW został wybrany:

Szewczyk Ryszard – GSIP

OP,OK.,OS,OR,KI,BP,OM została wybrana :

Pietrzyk Teresa – GSIP

Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w wyniku tajnego głosowania wybrany został:

Nepelski Zbigniew

Dodano: 16 grudnia 2009
Dodano przez: Sławomir Bezara