Komunikat

W celu przeprowadzenia wyborów do władz związkowych na kadencję 2010-2014 w dniu 17 listopada 2009r. na posiedzeniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TC Dębica S.A, uchwałą nr 13/2009 została powołana Zakładowa Komisja Wyborcza  w osobach:

1. Nykiel Józef              przewodniczący
2. Nepelski Zbigniew    zastępca przewodniczącego
3. Marcinek Ewa           sekretarz
4. Podlasek Tomasz     
5. Bal Andrzej      
6. Mazurkiewicz Henryk
7. Maczuga Mirosław     
8. Bezara Sławomir
9. Stanaszek Stanisław    
10. Kulas Tadeusz     
11. Raś Janusz

Dodano: 16 grudnia 2009
Dodano przez: Sławomir Bezara