KOMUNIKAT

Również w 2009 roku wydawane będą talony świąteczne o nominale 100 zł dla członków NSZZ „Solidarność”. Talony będzie można realizować w supermarkecie Carrefour.
Wydawanie talonów odbywać się będzie w macierzystych komórkach organizacyjnych przez Komisje Wydziałowe za wyjątkiem PW, PF, PO, OP, FE, FG, FS, FI, PZ, FZ,
Dla osób z wymienionych komórek pobieranie talonów będzie w biurze związkowym od dnia 23.11.2009r. do dnia 18.12.2009 r.
Pobieranie talonów – za okazaniem przepustki.
Informacje o terminie i miejscu wydawania talonów w poszczególnych komórkach organizacyjnych przedstawią w komunikacie Przewodniczący Komisji Wydziałowych.

Osoby, które z różnych przyczyn nie pobiorą talonów w wyznaczonych terminach, będą mogły pobrać talon w biurze związkowym biurowiec pokój 102 od dnia 04.01.2010  do  05.02.2010 roku ( po tym terminie talony nie będą wydawane).

Dodano: 6 listopada 2009
Dodano przez: Sławomir Bezara