Od: NSZZ „Solidarność”

Zarząd
Firmy Oponiarskiej
Dębica Spółka Akcyjna

W związku z ustalaniem przez Zarząd Spółki BP na 2010r., w którym będą również uwzględnione podwyżki płac dla pracowników, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TC Dębica S.A. zwraca się do Zarządu Firmy o podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia w BP na wzrost płacy zasadniczej 2010 roku na jednego zatrudnionego pracownika środków finansowych średnio 15% wyższych od planowanej inflacji za rok 2009.
Wyższe środki finansowe pozwoliłyby na dowartościowanie pracy, częściowe zmniejszenie dysproporcji, jakie istnieją pomiędzy pracownikami wykonującymi taką samą pracę oraz zapewnienie pozostania wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników w Firmie a także zrekompensowałyby 7% obniżkę płac w 2009r. wskutek zmian Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, której powodem był światowy kryzys.
Zwracamy się więc do Zarządu Firmy o konstruktywne i odpowiedzialne podejście do opisanego problemu i podjęcie działań, które zadowolą strony ZUZP oraz dadzą sygnał załodze Firmy , że podejmowane przez nich działania i wyrzeczenia zostaną dostrzeżone i odpowiednio nagrodzone.
Zwracamy się również o uwzględnienie w BP na 2010 rok funduszy na ubezpieczenie w CU, które pozwolą na wzrost indywidualnej składki w rocznicę polisy.

Do wiadomości :
Rada Nadzorcza

Dodano: 19 października 2009
Dodano przez: Sławomir Bezara