Dębica 04.08.2009 r.

Zarząd
Firmy Oponiarskiej
Dębica Spółka Akcyjna

Związki Zawodowe działające w T.C. Dębica S.A. Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” oraz Związek Zawodowy „Chemików” zwracają się o podanie szczegółowych przyczyn nie wpłacenia premii w pełnej wysokości za miesiąc czerwiec pracownikom BT-4 i PK.
Prosimy również o przekazanie szczegółowych informacji o realizacji zaplanowanego zysku operacyjnego Firmy za II kwartał, co miało wpływ na obniżenie pracownikom premiowanym kwartalnie premii o 5%.
Otrzymanie przez Związki Zawodowe decyzji dotyczącej premii za miesiąc czerwiec 2009 roku i II kwartał 2009 roku w dniu jej wypłaty pozbawiło Związki Zawodowe możliwości odniesienia się do wcześniejszych uzgodnień dotyczących wpłaty premii do sierpnia 2009 roku .

Prosimy o szybką pisemną odpowiedz.

Za Związki Zawodowe

Tomasz Podlasek
Mariusz Fikus

Dodano: 5 sierpnia 2009
Dodano przez: Sławomir Bezara