Dębica,dn.10.06.2009r.

Pan
Czesław Łączak
Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TC Dębica S.A.  przekazuje Panu, jako członkowi Rady Nadzorczej stanowisko, które podjęła na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2009r.
W związku z obniżeniem płac pracownikom ( od września 2009r.) nieetyczne jest wypłacanie dywidendy a także proponowanie przeznaczenia kapitału rezerwowego na podział między akcjonariuszy.
Uważamy, że wypłata dywidendy w obecnej sytuacji kryzysowej może zagrozić sytuacji ekonomicznej Firmy, natomiast przeznaczenie dywidendy na inwestycje daje perspektywy na lepsze funkcjonowanie Firmy w obecnym kryzysie jak również na przyszłość.
Związek Zawodowy „Solidarność” zwraca się również do Pana, jako przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej o zabezpieczenie środków w BP roku 2010 na podwyżki płac w 2010r. w wysokości, co najmniej 10% powyżej inflacji.
Prosimy o przekazanie naszego stanowiska Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu ( 15 czerwca 2009r.) oraz pisemną odpowiedź na podniesione wyżej kwestie.

Za Komisję Zakładową:

Tomasz Podlasek
Józef Nykiel

Ewa Marcinek
Andrzej Bal

Dodano: 15 czerwca 2009
Dodano przez: Sławomir Bezara