W dniu 27 kwietnia 2009 roku Komisja Zakładowa na swoim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła treść nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wynegocjowanego przez powołane zespoły negocjacyjne oraz upoważniła przewodniczącego i v-ce przewodniczącego Komisji Zakładowej do podpisania nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
W dniu 29 kwietnia 2009 roku został podpisany nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy . ZUZP wchodzi w życie z dniem 1 września pod warunkiem wcześniejszej rejestracji ZUZP przez Państwową Inspekcję Pracy. W okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku w Firmie będą obowiązywać zasady zawarte w dawnym ZUZP (z dnia 4 kwietnia 2009 roku.) który został wypowiedziany.
Treść nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy znajduje się na stronie internetowej Związku Menu główne – ZUZP.

Dodano: 30 kwietnia 2009
Dodano przez: Sławomir Bezara