W dniu 27 lutego 2009 roku odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” T.C. Dębica S.A.  W Walnym Zebraniu, jako zaproszeni goście uczestniczyły Pani Barbara Porzuczek Prawnik Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” oraz Pani Renata Szcześniak Dyrektor ds. Personalnych T.C. Dębica S.A.
Problematyka poruszana na Walnym Zebraniu zdominowana była wypowiedzeniem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy przez Pracodawcę. Delegaci zadawali szereg pytań
Między innymi(czy wypowiedzenie ZUZP jest zasadne czy Związki Zawodowe muszą przystąpić do negocjacji nowego, czy zapis ZUZP obowiązuje po wyroku Trybunału Konstytucyjnego itp.) na pytania te odpowiadała i przedstawiała wykładnię prawną Pani Barbara Porzuczek.
Zadano również wiele pytań dotyczących działalności Firmy jej obecnej sytuacji zbliżających się perspektyw kryzysu gospodarczego i jego wpływu na naszą Firmę słuszności wypowiedzenia ZUZP. Na te pytania odpowiadała Pani Dyrektor.
Walne zebranie podjęło stanowisko nie wyrażenia zgody na propozycję Zarządu Firmy dotyczących zmiany zasad ustalania kwoty nagrody okolicznościowej w 2009 rok
O szczegółowe informacje dotyczące problematyki obrad WZD prosimy zwracać się do delegatów na poszczególnych wydziałach .

Dodano: 7 kwietnia 2009
Dodano przez: Sławomir Bezara