W dniu 15 stycznia 2009 roku na posiedzeniu Komisji Zakładowej powołano 12-to osobowy  Zespół negocjacyjny. W skład zespołu weszli przewodniczący największych wydziałów firmy
Postanowiono również, że zespół posiłkował się będzie doświadczeniem i wiedzą osób, które bezpośrednio uczestniczyły w negocjacjach ZUZP. Wyboru składu zespołu dokonano poprzez głosowanie

Dodano: 20 stycznia 2009
Dodano przez: Sławomir Bezara