Dębica,dn.23.12.2008r.

Zarząd Firmy Oponiarskiej
Dębica Spółka Akcyjna

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TC Dębica S.A.
jest oburzona działaniem Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. , który kolejny już raz podejmuje bardzo ważne dla Załogi decyzje pod nieobecność pracowników ( przymusowy postój zakładu).
We wcześniejszych rozmowach z przedstawicielami Regionu i Zarządu Firmy mieliśmy zapewnienie, że święta Bożego Narodzenia będzie mogła Załoga spędzić bez stresu i bez obawy, że stanie się coś złego, bo TC Dębica S.A. po podpisaniu Porozumienia „ jest pod specjalnym parasolem ochronnym”.
Nadmieniamy, że członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Dębica S.A. nie będą mogli uczestniczyć w zaproponowanym przez Panią Dyrektor Renatę Szcześniak terminie negocjacji ze względu na przymusowe urlopy pracowników, w tym członków Komisji Zakładowej i Prezydium.
W związku z powyższym prosimy o wyznaczenie nowego terminu rozmów po zakończeniu postoju.

Za Komisję Zakładową:
Przewodniczący Tomasz Podlasek
V-ce Przewodniczący Józef Nykiel

Wypowiedzenie ZUZP

W dniu 22 grudnia 2008 roku Zarząd Firmy Oponiarskiej Spółka Akcyjna wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty 2 lutego 2000 roku, który obowiązuje od 4 kwietnia 2000 roku.
Wypowiedzenie obejmuje również wszelkie załączniki do ZUZP, oraz wszelkie protokoły dodatkowe wraz z załącznikami – dalej łącznie zwane, ZUZP.

Dodano: 9 stycznia 2009
Dodano przez: Sławomir Bezara