O g ó l n o p o l s k a  m a n i f e s t a c j a
N S Z Z „Solidarność”

Przyjdź! 29 sierpnia, Warszawa

Nie pozwól, aby zabrakło Twojego głosu
Dowiedz się więcej – www.Solidarnosc.org.pl

Domagamy się!

Systematycznego wzrostu płac wszystkich pracowników,
który zrekompensuje wzrost kosztów utrzymania
Podwyższenia płacy minimalnej do wysokości
50% przeciętnego wynagrodzenia,
Uprawnienia do obniżonego wieku emerytalnego
dla pracujących w szczególnych warunkach
lub szczególnym charakterze,
Przestrzegania prawa pracy i prawa pracowników
do zrzeszania się,
Rzeczywistego, a niepozorowanego dialogu społecznego.

29 sierpnia, w samo południe,
Plac Piłsudskiego, Warszawa

Chętnych prosimy o zgłoszenie się do przewodniczących
Komisji Wydziałowych lub do Komisji Zakładowej
telefon.51450 : 51451 ; 51452

Dodano: 24 lipca 2008
Dodano przez: Sławomir Bezara