Uzgodnienie zawarte pomiędzy Zarządem Firmy  a Zakładowymi Organizacjami Związkowymi NSZZ „Solidarność”, oraz ZZ Chemików  , w sprawie wprowadzenia dni wolnych od pracy w miesiącu maju 2008r. W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zapasów magazynowych , wynikającym z obniżonego popytu na produkty Firmy Oponiarskiej Dębica w Europie, zachodzi konieczność obniżenia planu produkcji  poprzez wprowadzenie w Firmie dla pracowników zatrudnionych w systemie czterobrygadowym dni wolnych od pracy , w następujących terminach :

•od 1.05.2008r.  do 4.05.2008 r. – dla BT-2 , BT-3, BT-4 i   BT-6,
w okresie tym BT-1 będzie pracować w ograniczonym zakresie .
•od 23.05.2008r. do 25.05.2008r.- dla BT-2, BT-3 i BT-4,
decyzja w sprawie dni wolnych od pracy dla  jednostek   organizacyjnych BT-1 i  BT-6 – może  ulec zmianie.

W związku z zaistniałą sytuacją, w tym okresie obowiązują  następujące zasady:
1.w pierwszej kolejności udzielone będą pracownikom zaległe  i  bieżące urlopu wypoczynkowe,
2.na wniosek pracownika można udzielić urlopu wypoczynkowego za  rok 2008,
3.na wniosek pracownika można udzielić urlopu bezpłatnego,
4.pracownicy, którzy nie posiadają urlopu wypoczynkowego     zaległego lub bieżącego, a nie zwrócą się o urlop za rok 2008     lub urlop bezpłatny – będą zatrudnieni przy pracach zastępczych     na terenie zakładu.
5.Zadania  premiowe : miesięczne  , kwartalne oraz roczne  – będą    dostosowane do nowych, obniżonych planów produkcyjnych.

W okresie postoju służby utrzymania ruchu prowadzić będą prace remontowe i konserwacyjne – zgodnie z potrzebami zakładu.
Pozostałe jednostki organizacyjne będą utrzymywały w tym okresie stany zatrudnienia tylko konieczne do realizacji  niezbędnych prac .

Dodano: 30 kwietnia 2008
Dodano przez: Sławomir Bezara