Zgodnie z uchwałą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TC Dębica S.A.w dniu 11 kwietnia 2008r. w Domu Kultury Firmy Oponiarskiej  odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów . W zebraniu tym uczestniczyli również zaproszeni goście  w osobach Pani Dyrektor ds. Personalnych Renaty Szcześniak oraz Waldemara Cieśli – Kierownika Oddziału Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” w Dębicy.
Delegaci i tym razem nie zawiedli – frekwencja wyniosła 85,5%.
Tematy, które przewijały się przez cały czas spotkania to najważniejsze obecnie sprawy Firmy : podwyżki płac , sposób podziału kwoty podwyżki, system oceny pracowników, tzw. kominy płacowe i zbyt duża rozpiętość w płacach zasadniczych na tych samych stanowiskach pracy, PZU i firmy zewnętrzne.
Delegaci wyrażali opinię , że gdyby pula na podwyżki była wyższa , można byłoby lepiej podzielić środki stosując zarówno tzw. automat jak i taką kwotę na zróżnicowanie , która faktycznie pozwoliłaby finansowo dowartościować pracowników wyróżniających się w pracy ( wysoka punktacja w ocenie dokonywanej przez przełożonego ).
Podniesiono również sprawę braku konsultacji ze Związkami Zawodowymi nowego programu ubezpieczeń w PZU.
W trakcie obrad delegaci poruszyli również sprawę firm zewnętrznych , zarówno jakości usług jak i konkurencyjności cenowej. Zaznaczono , że błędem było pozbywanie się z Firmy wykwalifikowanych  pracowników służb remontowych , co obecnie skutkuje kłopotami Firmy w tym obszarze.

Dodano: 21 kwietnia 2008
Dodano przez: Sławomir Bezara