Dębica, dn.27.03.2008r.

K O M U N I K A T

Informujemy członków NSZZ „Solidarność” TC Dębica S.A. ,
że w dniu 11 kwietnia 2008r. o godz. 9.00 w Domu Kultury Firmy Oponiarskiej odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” TC Dębica S.A.

Dodano: 27 marca 2008
Dodano przez: Sławomir Bezara