Dębica dn.10.09.2007r.

Zarząd
Firmy Oponiarskiej
Dębica Spółka Akcyjna

W związku z ustalaniem przez Zarząd Spółki BP na 2008 r, w którym będą również uwzględnione podwyżki płac dla pracowników, wnioskujemy o zabezpieczenie na wzrost płacy zasadniczej środków finansowych o 10% wyższych niż wynika to z zapisów ZUZP.
Wyższe środki finansowe pozwoliłyby na dowartościowanie pracy; częściowe zmniejszenie dysproporcji, jakie istnieją pomiędzy pracownikami wykonującymi taką samą pracę oraz zapewnienie pozostania wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników w Firmie
w momencie, gdy rynek pracy potrzebuje pracowników i jest walka o ich zdobycie.
Zwracamy się również o uwzględnienie w BP na 2008 rok funduszy na ubezpieczenie w CU, które pozwolą na wzrost indywidualnej składki w rocznicę polisy.

Do wiadomości:
Rada Nadzorcza

Dodano: 3 marca 2008
Dodano przez: Sławomir Bezara