Najnowsze:

Zobacz nasze najnowsze wpisy...
Brak zdjęcia

Oświadczenie

ZarządFirmy OponiarskiejDębica Spółka Akcyjna W nawiązaniu do pisma z dn.06.04.2007r. Związki zawodowe działające w Firmie Oponiarskiej wyjaśniają , że : – procedura związana z  kształtowaniem środków na wzrost wynagrodzeń znana jest Związkom Zawodowym z zapisów ZUZP , który to Układ został podpisany pomiędzy Związkami Zawodowymi i Zarządem Firmy Oponiarskiej. Prawdą jest , że negocjacje podwyżek […]

Brak zdjęcia

Oświadczenie

ZarządFirmy OponiarskiejDębica Spółka Akcyjna W związku z nie pojawieniem się Pani Dyrektor Renaty Szcześniak upoważnionej przez Zarząd Firmy do rozmów ze Związkami Zawodowymi na rokowania w terminie i  miejscu wyznaczonym w piśmie z dnia 06.04.2007r. Związki Zawodowe uznają to za lekceważenie sprawy sporu i obowiązującego prawa , co może skutkować pominięciem przez Związki Zawodowe procedury […]

Brak zdjęcia

Sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność T.C.

W dniu 27 kwietnia 2007 roku o godzinie 9.00 w Domu Kultury „ Kosmos” odbędzie się Sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność T.C. Zainteresowanych  członków związku oraz delegatów serdecznie zapraszamy Komisja Zakładowa Lista delegatów na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” TC Dębica S.A.  w dniu  27.04.2007r.               Bal AndrzejRaś StanisławKucharski Tadeusz                            BT-1 – stara walcowniaMytych HenrykLipiór Zbigniew […]

Brak zdjęcia

Oświadczenie

ZarządFirmy OponiarskiejDębica Spółka Akcyjna Zgodnie z obowiązującym w Firmie Oponiarskiej Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy termin negocjacji wielkości środków na wzrost płacy zasadniczej oraz zasad ich dystrybucji na 2007r. upływa dn.31.03.2007r. a w przedstawionym powyżej terminie strony nie  doszły do porozumienia w w/w kwestii. Związki Zawodowe przedstawiły na piśmie cztery propozycje podwyżek płac na 2007r. które […]

Brak zdjęcia

Informacja

W związku z pismem Dyrektor ds. Personalnych T.C. Dębica S.A. Renaty Szcześniak informujemy i przypominamy : – „ Pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia” Art.8 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku. Jednostronne wyznaczenie rokowania bez próby ustalenia terminu ze stroną związkową na dzień 17.04. 2007 r nie jest terminem […]

Brak zdjęcia

Uroczystości Konstytucji 3 Maja i Matki Bożej Królowej Polski

W dniu 3 Maja na placu Solidarności o godzinie 11.00 odbyła się msza św. Koncelebrowana przez proboszczów parafii dębickich z okazji uroczystości konstytucji 3 Maja jak i Matki bożej Królowej Polski. W uroczystości brały udział liczne poczty sztandarowe miedzy innymi poczet komisji zakładowej T.C. Dębica tradycyjnie również składane były wiązanki kwiatów na placu grafitów. Zdjęcia […]

Brak zdjęcia

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” T.C. Dębica S.A

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” T.C. Dębica S.A. z ubolewaniem przyjęło fakt iż pomimo pisemnego zaproszenia ,wielu deklaracji czynionych przy każdej okazji przez Panią Dyrektor  („że na każde zaproszenie przedstawicieli załogi przyjdę i będę rozmawiać o najtrudniejszych sprawach” ) Pani ani nikt w Pani zastępstwie nie wziął udziału w WZD NSZZ „Solidarność” […]

Brak zdjęcia

Informacja

W związku z trwającymi rokowaniami w ramach sporu zbiorowego Związki Zawodowe działające w Firmie: – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – Związek Zawodowy Chemików w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. przedstawiają kolejną propozycję podwyżek płacy zasadniczej i zasady jej dystrybucji: 1) podwyżka miesięcznej płacy zasadniczej 90 zł na pracownika 2) 50 zł podwyżki otrzymuje każdy pracownik, […]

Brak zdjęcia

Podwyżka

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka AkcyjnaW związku z brakiem akceptacji przez Zarząd Firmy przedstawionej przez Związki Zawodowe  pismem z dnia 28.02.2007r. propozycji podwyżek płac w 2007r.  Związki Zawodowe przedstawiają kolejną propozycję :– podwyżka miesięcznej płacy zasadniczej  100 zł na pracownika– 50 zł podwyżki otrzymuje każdy pracownik, pozostała część podwyżki zostaje  w dyspozycji dyrektorów pionów w […]