Najnowsze:

Zobacz nasze najnowsze wpisy...
Brak zdjęcia

Oświadczenie

ZarządFirmy OponiarskiejDębica Spółka Akcyjna W nawiązaniu do pisma z dn.06.04.2007r. Związki zawodowe działające w Firmie Oponiarskiej wyjaśniają , że : – procedura związana z  kształtowaniem środków na wzrost wynagrodzeń znana jest Związkom Zawodowym z zapisów ZUZP , który to Układ został podpisany pomiędzy Związkami Zawodowymi i Zarządem Firmy Oponiarskiej. Prawdą jest , że negocjacje podwyżek […]

Brak zdjęcia

Przeczytane i Zasłyszane

Przeczytane : (Na stronie internetowej amerykańskiego związku zawodowego United Steelworkers) W roku 2005 przeciętny prezes koncernu otrzymywał wynagrodzenie 821 razy wyższe aniżeli pracownik o minimalnej płacy, który zarabia zaledwie 5,15 dolara na godzinę. Przeciętny prezes koncernu zarabia więc tylko w pierwszym dniu roku kalendarzowego do godziny swego lunchu więcej aniżeli pracownik o minimalnej płacy zarobi […]

Brak zdjęcia

Oświadczenie

OŚWIADCZENIEOGÓLNOŚWIATOWEJ SIECI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCHDZIAŁAJĄCYCH W ZAKŁADACH GOODYEARA19 – 20 marca 2007r. w Akron, Stan Ohio, USA   My, 50 delegatów z 12 krajów, reprezentujący Związki Zawodowe, których członkowie są zatrudnieni przez koncern Goodyear Tire & Rubber Company, zgromadziliśmy się tutaj po to, aby w ramach naszych stałych zobowiązań związkowych dążyć do osiągnięcia sprawiedliwości dla pracowników […]

Brak zdjęcia

Niskie płace rujnują rynek pracy

Niskie płace oraz uciekanie pracodawców od stosunku pracy rujnują polski rynek pracy – powiedział Janusz Śniadek, przewodniczący NSZZ “Solidarność” na spotkaniu z premierem Jarosławem Kaczyńskim. W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej “Niskie płace barierą rozwoju Polski”, NSZZ Solidarność przedstawiła wczoraj Premierowi Rzeczpospolitej Polskiej swoje stanowisko w sprawie obecnie proponowanych przez stronę rządową i pracodawców działań dla […]

Brak zdjęcia

Podwyżka

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka AkcyjnaW związku z brakiem akceptacji przez Zarząd Firmy przedstawionej przez Związki Zawodowe  pismem z dnia 28.02.2007r. propozycji podwyżek płac w 2007r.  Związki Zawodowe przedstawiają kolejną propozycję :– podwyżka miesięcznej płacy zasadniczej  100 zł na pracownika– 50 zł podwyżki otrzymuje każdy pracownik, pozostała część podwyżki zostaje  w dyspozycji dyrektorów pionów w […]