Najnowsze:

Zobacz nasze najnowsze wpisy...
Brak zdjęcia

Płace Propozycja Związków Zawodowych

Dębica,dn.12.02.2008r. ZarządFirmy OponiarskiejDębica Spółka Akcyjna W odpowiedzi na propozycję podwyżek płacy zasadniczej przedstawioną przez Zarząd Firmy, Związki Zawodowe działające w TC Dębica S.A.  przedstawiają następujące propozycje wzrostu płacy zasadniczej w 2008r. :– podwyżka miesięcznej płacy zasadniczej 530 zł na jednego pracownika ( tzw. automat )– podwyżka zostanie uruchomiona z dniem 01.04.2008r.– wzrost indywidualnej składki na […]

Brak zdjęcia

BP 2008

Dębica dn.10.09.2007r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna W związku z ustalaniem przez Zarząd Spółki BP na 2008 r, w którym będą również uwzględnione podwyżki płac dla pracowników, wnioskujemy o zabezpieczenie na wzrost płacy zasadniczej środków finansowych o 10% wyższych niż wynika to z zapisów ZUZP. Wyższe środki finansowe pozwoliłyby na dowartościowanie pracy; częściowe zmniejszenie […]

Brak zdjęcia

Premia

Dębica,dn.04.01.2008r. K O M U N I K A T W ślad za pisemnymi wystąpieniami Związków Zawodowych działających w TC Dębica S.A. do Zarządu Firmy w sprawie wypłaty premii za wrzesień 2007r. oraz rozmowami przedstawicieli związkowych z Dyrektorem Ds. Produkcji Panem Jeffrey’em  Smith’em oraz Dyrektor Ds. Personalnych Panią Renatą Szcześniak w w/w sprawie informujemy  , […]

Brak zdjęcia

Pismo do prezesa

PanJacek PryczekPrezes ZarząduT.C. Dębica S.A. Nawiązując do spotkania odbytego w dniu 21.01. 2008 roku pomiędzy Panem Prezesem a przedstawicielami organizacji związkowych działających w Firmie; Związkiem Zawodowym Chemików oraz Związkiem Zawodowym „Solidarność”, prosimy o podjęcie przez Zarząd Firmy decyzji o wypłacie nie wypłaconej premii za czerwiec 2005 roku wszystkim uprawnionym pracownikom.Prośbę swą uzasadniamy wyrokami Sądu Okręgowego […]

Brak zdjęcia

Ulga rodzinna

PIT – Zakład pracy uwzględni ulgę na dzieci (02.01) Pracownicy, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym za pośrednictwem swojego pracodawcy, mają czas do 10 stycznia 2008 r. na złożenie oświadczenia, aby zakład pracy uwzględnił ulgę na dzieci.Pracownicy, którzy osiągają dochody od jednego podmiotu pełniącego jednocześnie obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy, mogą przenieść na niego […]

Dodano: 7 stycznia 2008
Dodano przez: Sławomir Bezara
Brak zdjęcia

Premia

KOMUNIKAT W ślad za pisemnymi wystąpieniami Związków Zawodowych działających w TC Dębica S.A. do Zarządu Firmy w sprawie wypłaty premii za wrzesień 2007r. oraz rozmowami przedstawicieli związkowych z Dyrektorem Ds. Produkcji Panem Jeffrey’em Smith’em oraz Dyrektor Ds. Personalnych Panią Renatą Szcześniak w w/w sprawie informujemy , że premia dla pracowników premiowanych miesięcznie zatrudnionych w BT-2 […]

Dodano: 4 stycznia 2008
Dodano przez: Sławomir Bezara
Brak zdjęcia

Brak pracowników…

Znalezienie pracy to dziś nie problem. Dlaczego więc bezrobocie utrzymuje się na poziomie 11 proc “. wina leży po stronie pracodawców, którzy oferują zbyt niskie płace. Do pośredniaka każdego miesiąca trafia tysiąc ogłoszeń pt. “Dam pracę”. firmy szukają fachowców po zawodówkach, inżynierów po technikach i studiach, mechaników samochodowych, handlowców, kucharzy, barmanów. Wystarczy przejrzeć anonse, by […]

Dodano: 3 stycznia 2008
Dodano przez: Sławomir Bezara
Brak zdjęcia

Porozumienie

KOMUNIKAT   Płaca minimalna, emerytury – porozumienie z rządem(27.08) Podwyżka płacy minimalnej, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz wydłużenie o rok obowiązujących zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury to główne ustalenia porozumienia podpisanego dzisiaj między NSZZ “Solidarność” i rządem.Przewodniczący Janusz Śniadek i premier Jarosław Kaczyński podpisali dzisiaj porozumienie dotyczące realizacji postulatów “Solidarności”.Najważniejsze ustalenia to: * podniesienie […]

Dodano: 17 grudnia 2007
Dodano przez: Sławomir Bezara
Brak zdjęcia

Premia Wrzesień 2007

PanJeffrey SmithDyrektor ds. Produkcji Związki Zawodowe działające w T.C. Dębica S.A. zwracają się do Pana Dyrektora o wyjaśnienie przyczyn nie wykonania zadań ilościowych w miesiącu wrześniu 2007 roku , co pozbawiło pracowników miesięcznie premiowanych BT-2, BT-3 , BT-4 , i PK 5% premii . Zwracamy się również o podanie : * zaplanowanej produkcji w poszczególnych […]