Najnowsze:

Zobacz nasze najnowsze wpisy...
Brak zdjęcia

Informacja

Od lipca obniżka składki rentowej Planowana od lipca obniżka składki rentowej nie spowoduje natychmiastowego zwiększenia liczby miejsc pracy.  Pracodawcy oczekują więc dalszej radykalnej obniżki kosztów pracy. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy zmieniającej regulacje dotyczącej wysokości składek. Zakłada on obniżenie składek na ubezpieczenie emerytalne w dwóch etapach. Pierwsza redukcja ma nastąpić w lipcu tego roku i […]

Brak zdjęcia

Uroczystości Konstytucji 3 Maja i Matki Bożej Królowej Polski

W dniu 3 Maja na placu Solidarności o godzinie 11.00 odbyła się msza św. Koncelebrowana przez proboszczów parafii dębickich z okazji uroczystości konstytucji 3 Maja jak i Matki bożej Królowej Polski. W uroczystości brały udział liczne poczty sztandarowe miedzy innymi poczet komisji zakładowej T.C. Dębica tradycyjnie również składane były wiązanki kwiatów na placu grafitów. Zdjęcia […]

Brak zdjęcia

Informacja

W związku z pismem Dyrektor ds. Personalnych T.C. Dębica S.A. Renaty Szcześniak informujemy i przypominamy : – „ Pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia” Art.8 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku. Jednostronne wyznaczenie rokowania bez próby ustalenia terminu ze stroną związkową na dzień 17.04. 2007 r nie jest terminem […]

Brak zdjęcia

Oświadczenie

ZarządFirmy OponiarskiejDębica Spółka Akcyjna Zgodnie z obowiązującym w Firmie Oponiarskiej Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy termin negocjacji wielkości środków na wzrost płacy zasadniczej oraz zasad ich dystrybucji na 2007r. upływa dn.31.03.2007r. a w przedstawionym powyżej terminie strony nie  doszły do porozumienia w w/w kwestii. Związki Zawodowe przedstawiły na piśmie cztery propozycje podwyżek płac na 2007r. które […]

Brak zdjęcia

Sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność T.C.

W dniu 27 kwietnia 2007 roku o godzinie 9.00 w Domu Kultury „ Kosmos” odbędzie się Sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność T.C. Zainteresowanych  członków związku oraz delegatów serdecznie zapraszamy Komisja Zakładowa Lista delegatów na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” TC Dębica S.A.  w dniu  27.04.2007r.               Bal AndrzejRaś StanisławKucharski Tadeusz                            BT-1 – stara walcowniaMytych HenrykLipiór Zbigniew […]

Brak zdjęcia

Oświadczenie

ZarządFirmy OponiarskiejDębica Spółka Akcyjna W związku z nie pojawieniem się Pani Dyrektor Renaty Szcześniak upoważnionej przez Zarząd Firmy do rozmów ze Związkami Zawodowymi na rokowania w terminie i  miejscu wyznaczonym w piśmie z dnia 06.04.2007r. Związki Zawodowe uznają to za lekceważenie sprawy sporu i obowiązującego prawa , co może skutkować pominięciem przez Związki Zawodowe procedury […]

Brak zdjęcia

Oświadczenie

ZarządFirmy OponiarskiejDębica Spółka Akcyjna W nawiązaniu do pisma z dn.06.04.2007r. Związki zawodowe działające w Firmie Oponiarskiej wyjaśniają , że : – procedura związana z  kształtowaniem środków na wzrost wynagrodzeń znana jest Związkom Zawodowym z zapisów ZUZP , który to Układ został podpisany pomiędzy Związkami Zawodowymi i Zarządem Firmy Oponiarskiej. Prawdą jest , że negocjacje podwyżek […]

Brak zdjęcia

Przeczytane i Zasłyszane

Przeczytane : (Na stronie internetowej amerykańskiego związku zawodowego United Steelworkers) W roku 2005 przeciętny prezes koncernu otrzymywał wynagrodzenie 821 razy wyższe aniżeli pracownik o minimalnej płacy, który zarabia zaledwie 5,15 dolara na godzinę. Przeciętny prezes koncernu zarabia więc tylko w pierwszym dniu roku kalendarzowego do godziny swego lunchu więcej aniżeli pracownik o minimalnej płacy zarobi […]

Brak zdjęcia

Oświadczenie

OŚWIADCZENIEOGÓLNOŚWIATOWEJ SIECI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCHDZIAŁAJĄCYCH W ZAKŁADACH GOODYEARA19 – 20 marca 2007r. w Akron, Stan Ohio, USA   My, 50 delegatów z 12 krajów, reprezentujący Związki Zawodowe, których członkowie są zatrudnieni przez koncern Goodyear Tire & Rubber Company, zgromadziliśmy się tutaj po to, aby w ramach naszych stałych zobowiązań związkowych dążyć do osiągnięcia sprawiedliwości dla pracowników […]