Poniżej prezentujemy zdjęcia z XXIII Walnego Zebrania Delegatów Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” T.C. Dębica S.A., które odbyło się 10 marca 2023 r. w Dębicy.

Dodano: 22 marca 2023
Dodano przez: Sławomir Bezara