Od kilku tygodni jesteśmy świadkami bezprecedensowej sytuacji wywołanej przez pandemię COVID-19, której skutki odczuwają społeczeństwa na całym świecie. Mając na uwadze trudności, z którymi się borykamy, a jednocześnie chcąc zapewnić stabilną kondycję naszej organizacji, stajemy przed koniecznością wprowadzenia rozwiązań związanych z ograniczeniem wymiaru czasu pracy pracowników Firmy Oponiarskiej Dębica SA.

Ze względu na zmieniające się uwarunkowania prawne, aktualizujemy komunikat z dnia 2 kwietnia 2020.

Obowiązujące warunki organizacji pracy:

Obniżenie wymiaru czasu pracy o 20% dla wszystkich pracowników Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. obejmuje okres od 4 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

Obniżenie wymiaru czasu pracy nie dotyczy pracowników Działu Inżynierii (PI), którzy są zatrudnieni w ruchu ciągłym.

Dodatkowe ustalenia:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca i Związki Zawodowe mogą uzgodnić wznowienie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy i z pełnym wynagrodzeniem przed upływem
30 czerwca 2020 r.

Mirosław Maziarka

Dyrektor ds. Produkcji

Katarzyna Jakubowicz

HR Manager

Alina Nowak

Lider ds. Relacji Pracowniczych

W związku z ubieganiem się o rządowe wsparcie dla Spółki, informujemy, że jesteśmy zobowiązani przekazać wybrane dane osobowe pracowników do Wojewódzkiego Urzędu Pracy celem uzyskania dofinansowania. Więcej informacji w załączniku.

Dodano: 6 kwietnia 2020
Dodano przez: Sławomir Bezara