Naszemu Koledze, Kierownikowi Oddziału Nr 5 w Dębicy Waldemarowi Cieśli składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Siostry Doroty

/Małopolska Solidarność

Dodano: 10 stycznia 2020
Dodano przez: Sławomir Bezara