Propozycja Zarządu

Zarząd zmienił swoje stanowisko dotyczące podwyżek na 2019 rok

  1. w 2019 roku podwyżka płacy zasadniczej 185 zł daje 1,10 /h z automatu
  2. podwyżka wyrównawcza na każdego pracownika 235 zł daje 1.40/h na wyrównania podwyżka wyrównawczą będzie objętych około 1976 pracowników
  3. dodatek za pracę w soboty wchodzi o 01.01.2019 w wersji uzgodnionej na poprzednim spotkaniu czyli 8 zł/h

 

Propozycja ZZ

Związki Zawodowe zmieniły swoją propozycje i zaproponowały.

Propozycja Związków Zawodowych NSZZ Solidarność i ZZ Chemików to:

  1. podwyżka płacy zasadniczej na 2019 roku w wysokości 500 zł/m
  • podział na 350 z automatu i 150 zł do regulacji na pracownika
  1. dodatek lojalnościowy szczegóły do uzgodnienia z wejściem od 2020 roku
  • przedstawiono schemat naliczania nagrody i wypłaty do analizy kosztów finansowych.
  1. dodatek za pracę w soboty wchodzi o 01.01.2019 w wersji uzgodnionej na poprzednim spotkaniu czyli 8 zł/h.

 

 

Uzgodniono:

  1. Kolejne spotkanie zaproponowano na 26.09.2018r.
Dodano: 26 września 2018
Dodano przez: Sławomir Bezara