Pismo okólne nr 2/2017

Dyrektora Generalnego T.C. Dębica S.A.

z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.

Zgodnie z uchwałą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” T.C. Dębica S.A. z dnia 7 lutego 2017 r., w dniu 21 marca 2017 r. o godz. 9.00. w Domu Kultury „Kosmos” odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” T.C. Dębica S.A.

W związku z powyższym ustalam co następuje:

  1. Kierownicy zainteresowanych jednostek organizacyjnych dokonają przesunięcia Delegatów na pierwszą zmianę i zwolnienia ich na czas Zebrania Sprawozdawczego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
  2. Wykaz Delegatów stanowi załącznik do niniejszego pisma okólnego.

DYREKTOR GENERALNY

T.C. DĘBICA S.A.

Stanisław Cieszkowski

Dodano: 28 lutego 2017
Dodano przez: Sławomir Bezara