Dziś, 2 lutego 2017r., społeczność ziemi dębickiej uczciła pamięć o zbrodni niemieckiego okupanta sprzed 73 lat, 2 lutego 1944 roku obok dębickiej cegielni doszło do rozstrzelania przez okupanta niemieckiego 54 zakładników. Był to odwet za akcję, w której wcześniej zginęło kilkunastu żołnierzy niemieckich. Ofiarami zbrodni byli więźniowie pochodzący z Rzeszowa, Sędziszowa, Ropczyc oraz Tarnowa przywiezieni z więzień Krakowa, Rzeszowa i Tarnowa  do Dębicy. Do dziś znane jest tylko 30 imion i nazwisk osób, które zostały rozstrzelane przy nasypie kolejowym niedaleko dębickiej cegielni. Solidarność od  lat jest na uroczystościach organizowanych przez Urząd Miasta i Harcerzy.

Foto:Mateusz Cebula

Dodano: 2 lutego 2017
Dodano przez: Sławomir Bezara