nowi-czlonkowie-solidarnoscRok 2015 to czas kontynuacji współpracy Działu Rozwoju Komisji Krajowej z Zarządami Regionów. Dziewięć zrealizowanych Porozumień o współpracy na rzecz rozwoju z regionami zaowocowało pozyskaniem ponad 2500 nowych członków, założeniem ponad 30 związkowych organizacji i rozwinięciem blisko 70 organizacji istniejących. Poza tym przeprowadzono szereg akcji promocyjnych, happeningów, zintensyfikowano współpracę międzynarodową oraz wspierano lokalne i branżowe akcje protestacyjne czy centralne obchody 35-lecia NSZZ „Solidarność”. Istotnie przyczyniono się także do powstania Krajowej Sekcji Młodych. – W pierwszej kolejności należy podziękować wszystkim organizatorom związkowym, którzy w mijającym roku organizując pracowników przyczynili się do wzmocnienia Związku. Warto także wyróżnić Zarządy Regionów, które zaangażowały się we współpracę z działem centralnym i cieszy fakt, że wspólne działania przyniosły wymierne efekty – mówi Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W 2015 roku Dział Rozwoju Komisji Krajowej na mocy Porozumień o współpracy wspierał działania rozwojowe w regionach: Gdańskim, Środkowowschodnim, Zielonogórskim, Toruńsko-Włocławskim, Płockim, Pomorze Zachodnie, Bydgoskim, Rzeszowskim i Łódzkim. Doraźnie wspierano także kampanie organizowania pracowników w innych regionach, jak Mazowsze, Śląsko-Dąbrowski czy Jeleniogórski oraz prowadzono bilateralną współpracę z wieloma organizacjami o zasięgu ogólnopolskim. Nowe organizacje powstały m.in. w: łódzkich Barry Callebaut i Alior Banku, trójmiejskiej ALMIE – jednej z większych ogólnopolskich sieci handlowych, warszawskim Gebericie, śląskim Best Poland, jeleniogórskim TBAI czy w Polskim Busie. Udało się znacznie rozwinąć organizacje w Anwil Włocławek, Vanpur Rzeszów, Dr Oetker z Płocka, Ikea Industry i Steinpol z regionu Zielonogórskiego czy PLK Stadler i Sokołów z Mazowsza. Dzięki kampaniom ogólnopolskim wzrost uzwiązkowienia odnotowano także w sieciach handlowych tj. Biedronka, Carrefour, Auchan, Castorama, Kaufland czy Eurocash. – Należy jednak powiedzieć, że zbudowanie silnego Związku wymaga zatrudnienia dodatkowych organizatorów w regionach i włączenia się w organizowanie pracowników wszystkich struktur związkowych. Przyszły rok, który z uwagi na obecną sytuację polityczną niesie pewien spokój dla naszych działań, powinniśmy wykorzystać właśnie na intensywne rozwijanie Związku. Liczymy, iż kolejne Zarządy Regionów włączą się we współpracę rozwojową z Komisją Krajową i zanotujemy jeszcze wyraźniejszy wzrost uzwiązkowienia – dodaje Tadeusz Majchrowicz. Dynamiczne zmiany na rynku pracy i globalizacja wymuszają także intensywniejszą współpracę międzynarodową. Dział Rozwoju Komisji Krajowej zacieśnił współpracę z UNI i Ver.di przy kampanii w Amazon, brytyjski GMB miał swój wkład w szkolenie kadry organizatorów, a brali oni także udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Europejski Instytut Związkowy (ETUI). W planach jest podjęcie wspólnych działań z Międzynarodową Federacją Transportowców (ITF) czy Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych w ramach światowej Akademii Organizowania. Wszystko ma służyć oczywiście jeszcze bardziej profesjonalnym działaniom i rozwojowi NSZZ „Solidarność”. Zorganizowani maja lepiej! Fot. Marek Lewandowski

Dodano: 19 stycznia 2016
Dodano przez: Sławomir Bezara