solidarnosc-25-lat-debicaW dniu 26 września 2015 roku Komisja Zakładowa NSZZ, Solidarność” Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna organizowała obchody XXXV rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

Obchody jak przystało na Związek rozpoczęły się mszą św. odprawioną w Kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy pod przewodnictwem ks. doktora Andrzeja Jedynaka, który w homilii przedstawił krótki rys historyczny powstania „Solidarności „ z jego 21 postulatami oraz obecną sytuację społeczno – polityczną Polski roli NSZZ „Solidarność” w obecnej rzeczywistości.

Po mszy św. poczty sztandarowe oraz uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą Bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, na placu „Solidarności „ pod pomnikiem Św. Jana Pawła II oraz pod krzyżem „Solidarności”

Następnie uczestnicy udali się do ośrodka wypoczynkowego „Jałowce” na dalszą część uroczystości. Po przywitaniu gości głos zabrał Tomasz Podlasek obecny Przewodniczący NSZZ „Solidarność” T.C. Dębica S.A. Przedstawiając historyczne i początki Stomilowskiej „Solidarności” jej obecną działalność swoje wystąpienie zakończył słowami, dlatego życzę Związkowi Zawodowemu „Solidarność nie tylko przetrwania, ale dalszego rozwoju i poszanowania. „Solidarność” musi zwyciężać również dziś, tak jak musiała zwyciężać w tamtym etapie, czego życzę państwu i sobie.

Następnie głos zabierali;

 • Tadeusz Majchrowicz W-ce Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
 • Mirosław Miara Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”
 • Henryk Łabędź W-ce Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”
 • Waldemar Cieśla Kierownik Oddziału nr.5 NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska w Dębicy.
 • Wojciech Buczak W-ce Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Jan Warzecha Poseł RP
 • Andrzej Reguła Starosta Powiatu Dębickiego
 • Mariusz Szewczyk Burmistrz Miasta Dębicy
 • Stanisław Rokosz Wójt Gminy Dębica
 • Bogusław Kujawski Prezes HDK przy T.C. Dębica S.A.
 • Jan Maluchnik reprezentujący zaprzyjaźnioną Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Michalin Polska.

Przedstawiona prezentacja multimedialna przypomniała historie Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie powiatu Dębickiego wszystkich przewodniczących Delegatury w Dębicy oraz wypowiedzi tych, którzy tworzyli NSZZ „ Solidarność” i tych tworzą ją w dniu dzisiejszym.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” T.C. Dębica dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystości a wszystkim członkom i sympatykom życzy wszystkiego, co dobre wszystkiego, co piękne, spokoju, poszanowania, zrozumienia na dalsze 35 lat.

Dodano: 12 października 2015
Dodano przez: Sławomir Bezara