Komunikat

Związki Zawodowe działające w T.C. Dębica S.A. Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność”  i Związek Zawodowy Chemików  oraz  Zarząd Firmy podjęły decyzję o wypłacie jednorazowej nagrody dla pracowników w grudniu 2014 roku . Nagroda zostanie wypłacona  do dnia 19 grudnia 2014 roku poprzez dofinansowanie przez Zarząd ZFŚS. Wysokość nagrody zróżnicowana jest progami dochodowymi : 0 – 1400 zł na członka rodziny  kwota nagrody 400 zł brutto 1400  i powyżej zł na członka rodziny  kwota nagrody 380 zł brutto Uprawnionymi pracownikami są zatrudnieni na dzień wypłaty 19 grudnia 2014 roku , którzy złożyli oświadczenia o dochodach w 2014 roku.

Dodano: 15 grudnia 2014
Dodano przez: Sławomir Bezara