W październiku br. w Bełchatowie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych działających w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem gumowym.  Zgromadzenie na roboczo nazwało się GKOZPG – Grupa Konsultacyjna Organizacji Związkowych Przemysłu Gumowego.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji związkowych należących do OPZZ i NSZZ Solidarność  z: Bridgestone Poznań, FO Dębica SA, Michelin Polska S.A., Sempertrans Bełchatów,  Syntos SA. Pierwsze spotkanie miało na celu bliższe poznanie struktur firm, w których działają nasze Organizacje a także zwrócenie uwagi na najbardziej „gorące” tematy dotyczące dialogu społecznego oraz wymianę dobrych praktyk. Po prezentacji, wszystkie strony podjęły decyzję o cyklicznym organizowaniu spotkań dwa razy w roku przy czym organizatorami będą kolejni z uczestników.

Dodano: 7 listopada 2014
Dodano przez: Sławomir Bezara