swieto-patrona-warszawaOddział Nr 5 Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w Dębicy, dzięki pozytywnej opinii Prezydium ZR zorganizował kolejny wyjazd na Warszawski Żoliborz do Grobu Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Jak się okazuje, wystarczy zadać sobie tylko odrobinę trudu, zaangażowanie i udało się zgromadzić 47 uczestników wyjazdu.
W wyjeździe wzięło udział sześć pocztów sztandarowych, wystawionych przez: KZ LERG S.A.,TC Dębica S.A., Tikkurila Polska S.A., Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Dębicy, Oddział Nr 5 w Dębicy oraz Klub Honorowych Dawców Krwi im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Pustkowie.
Trzydziesta rocznica męczeńskiej śmierci Sługi Bożego była niepowtarzalną okazją, aby w trakcie podróży przedstawić „Kalendarium” życia i śmierci Księdza Jerzego. Myślę, że nie będzie nadużyciem stwierdzenie, iż przytoczone fakty wzbudziły zainteresowanie wśród uczestników wyjazdu, dowodem na to są dodatkowo zadawane pytania w trakcie jazdy i postojów.
Sam Żoliborz przywitał nas piękną słoneczną pogodą i tłumami wiernych z rożnych zakątków kraju, wśród których spotkać można było wielu znajomych.
Na pewno wiele radości sprawiło mi spotkanie „naszej” krakowskiej grupy, która z 18/19 października pełniła służbę przy grobie (uczciwie rzecz biorąc trochę im zazdrościłem). Koncelebrujący Mszę Świętą ks. bp. Józef Guzek często podkreślał w wygłoszonej homilii ciągle żywą aktualność słów bł. Księdza Jerzego, często korzystał również z fragmentów homilii, które głosił ksiądz Jerzy.
Oficjalny Kapelan „Solidarności” Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko ze wszechmiar zasłużył sobie na to, aby trwanie przy Jego grobie, uczestnictwo w rocznicowych Mszach Świętych nie wynikało ze spontaniczności, ale z poczucia głębokiej miłości i długu, który nieprzerwalnie winniśmy Mu spłacać.

Waldek Cieśla

Dodano: 23 października 2014
Dodano przez: Sławomir Bezara