sekcja-w-chotowejNotatka z posiedzenia KSPCh i Rady Sekretariatu NSZZ „S’ W dniach 24-26 09 2014 r. w  Chotowej koło Dębicy

W dniu 24.09.2014 roku do godziny 13.00 na miejscu zameldowało się większość uczestników spotkania. Byli to związkowcy NSZZ Solidarność z całego kraju zrzeszeni w Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego.

W posiedzeniu między innymi udział wzięli koledzy z Bełchatowa, Puław, Kędzierzyna, Sarzyny, Gdańska, Warszawy i Olsztyna.Posiedzenie otworzył pod nieobecność przewodniczącego kolegi Tomka Podlaska jego zastępca Sławek Bezara. Przywitał on wszystkich przybyłych gości oraz naszą Komisje Zakładową, która również wzięła udział w pierwszym dniu obrad .Kolega Sławek dalsze prowadzenie obrad przekazał koledze Janowi z Olsztyna, który jest zastępcą Tomka. Należy również wspomnieć o zaproszonych gościach między innymi z Regionu Małopolskiej Solidarności – Henryku Łabędziu, koledze Waldku Cieśli oraz przedstawicielu dębickiego ratusza przewodniczącego Rady Miasta Stanisławie Leskim. W kolejnym dniu obrad przybyli koledzy byli gośćmi Prezesa naszej Firmy pana Stanisława Cięszkowskiego. Po kilku minutowym spotkaniu goście mogli zwiedzić zakład numer 3. Za prezentację oraz oprowadzanie po zakładzie był odpowiedzialny pan Zenon Konik Menager Z-1.
Uczestnicy zjazdu byli również gośćmi dębickiego ratusza, zwiedzali dębickie muzeum oraz Plac Solidarności i pomnik Memoriału Smoleńskiego. Obrady naszej Sekcji zaszczycił pobytem kolega Mirosław Miara – Przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Chemicznego. Za trzy dni pobytu otrzymaliśmy serdeczne podziękowania, które za pośrednictwem redaktora Tygodnika Solidarność Michała Orlicza znajdą się na szpaltach tego pisma.

Dodano: 2 października 2014
Dodano przez: Sławomir Bezara