pielgrzymka-ludzi-pracy-2014

W dniach 20-21 września 2014 roku odbyła się XXXII Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy. Pielgrzymka miała miejsce się w szczególnym czasie gdzie kościół ogłosił Bł. Księdza Jerzego Popiełuszkę patronem „Solidarności” i w dniu otwarcia jego procesu kanonizacyjnego. Jak co roku liczna grupa pracowników naszego zakładu uczestniczyła w tej pielgrzymce. Było nas 1074 osoby za co Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” bardzo serdecznie dziękuje.

Ze szczytu Jasnogórskiego słowa do zebranych skierował Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ “S” Piotr Duda przypomniał słowa Patrona „Solidarności” bł. ks. Jerzego Popiełuszki: „Pracodawca musi kierować się sprawiedliwością. Człowiek nie może być pozbawiony pracy czy wyższego stanowiska dlatego tylko, że myśli inaczej, że jest dla kogoś wyrzutem sumienia, że ma inny od narzuconego pion polityczno-moralny, dlatego że  aktywnie działał w „Solidarności”.
– Moi drodzy jakże aktualne są jego słowa. Dzisiaj sytuacja NSZZ „Solidarność”, ale także całego ruchu związkowego w naszym kraju jest coraz trudniejsza. Za to, że głośno i skutecznie upominamy się o prawa pracownicze, o godność człowieka pracy jesteśmy brutalnie atakowani. Sprawujący rządy w naszym kraju wspierają działania ludzi, którzy wypowiedzieli wojnę związkom zawodowym, ale my związkowcy „Solidarności” mówimy za przykładem ks. Jerzego „zło dobrem zwyciężaj” ’

Jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ,którzy zaangażowali się w organizację Pielgrzymki to jest Komisjom Wydziałowym naszego związku, Działowi  Socjalnemu , oraz Księdzu Prałatowi Józefowi Doboszowi Diecezjalnemu Duszpasterzowi Ludzi Pracy.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

Dodano: 30 września 2014
Dodano przez: Sławomir Bezara