Po otrzymaniu interpretacji z kancelarii prawnej potwierdzającej obowiązek wypłaty dodatku za godziny nadliczbowe w wysokości 100%, przeprowadziliśmy kontrolę rozliczenia wypłat za nadgodziny wszystkich Pracowników w okresie od 01.01.2011 do 31.07.2014.
W wyniku tej kontroli 287 Pracowników otrzyma wyrównanie dodatków za nadgodziny wraz z wynagrodzeniem za miesiąc sierpień. Średnia wartość dodatku dla Pracownika to ok. 40 zł. Stosowna poprawka znalazła się już w systemie płacowym i bieżące wynagrodzenia naliczane są zgodnie z interpretacją.
Dodatkowo, do końca roku 2014, zostanie przeprowadzony przegląd wszystkich składników płacowych i poprawności działania systemu płacowego, aby na przyszłość zapobiec tego typu zdarzeniom.

Z.Z

Dodano: 20 sierpnia 2014
Dodano przez: Sławomir Bezara