W dniach 13 ; 23 czerwca odbyły się rokowania Związków Zawodowych z Zarządem Firmy w ramach Sporu Zbiorowego. Związki Zawodowe przedstawiły  swoje stanowisko:
Rokowania powinny zakończyć się do 11 lipca 2014 roku podpisaniem porozumienia lub protokołem rozbieżności. Strona Związków Zawodowych jest gotowa do rozmów na temat dodatkowego wynagrodzenia związanego z wprowadzeniem programu motywacyjnego z tytułu redukcji odpadów, ale na oddzielnym spotkaniu, które będzie powiązane z pkt. 8 porozumienia z dnia 25 czerwca 2013 roku

 80 pln podwyżki dla każdego Pracownika do stawki osobistego zaszeregowania co stanowi różnicę pomiędzy żądaniami Związków Zawodowych  a tym co uruchomił pracodawca od 1 kwietnia 2014 roku.

Utrzymać zwiększenie składki na Fundusz Emerytalny Aviva w rocznicę polisy
 – o 10 pln / na pracownika w rocznicę polisy.

Strona Związków Zawodowych nie akceptuje wysokości jednorazowej nagrody w kwocie 250 pln / Pracownika, jest ona stanowczo za mała ale jest otwarta do rozmów w tym temacie.
Dodatek nocny – zwiększenie do 3,00  pln / godzinę, ale w zależności jak będzie się kształtowała podwyżka płacy zasadniczej .
Następne spotkanie zaplanowane zostało na 3 lipca.

Dodano: 26 czerwca 2014
Dodano przez: Sławomir Bezara