W dniu 9 czerwca Związki Zawodowe wystosowały do Zarządu pismo następującej treści: „Z uwagi na brak postępów w rokowaniach rozpoczętych w dniu 15 maja 2014 roku działające w Firmie Związki Zawodowe zwracają się do Zarządu TC Dębica S.A. o wyznaczenie terminu wznowienia rozmów w celu rozwiązania sporu zbiorowego w drodze porozumienia lub spisania protokołu rozbieżności.”

Dodano: 9 czerwca 2014
Dodano przez: Sławomir Bezara